Darren Kazimir » Counselors

Counselors

Class of 2023 (Seniors) - Ms. Sadowski  x6200

[email protected] 

 

Class of 2024 (Juniors) - Ms. Kelly  x6203

[email protected] 

 

Class of 2025 (Sophomores) - Ms. Zachary  x6197

[email protected] 

 

Class of 2026 (Freshman) - Ms. Kernes  x6189

[email protected] 

 

Counseling Secretary - Bullion  x6202

[email protected]